Datum uitspraak: 16-09-2016
Nummer uitspraak: 107347
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling heeft als gevolg van chronische migraine een hoog schoolverzuim. Vanwege onvoldoende resultaten stapt zij over van 2 havo naar 3 vmbo. Zij meldt zich daartoe aan bij een vmbo die als profiel media, vormgeving en ict heeft. De school wijst de leerling af en gaat er vanuit dat zij op haar huidige school zal blijven. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond; de Commissie adviseert het schoolbestuur om uitvoering te geven aan zijn plicht om zorg te dragen voor een andere school. 

Toelichting
Voor de creatieve vakken van de opleiding moeten de leerlingen samenwerken en is de fysieke aanwezigheid van leerlingen vereist. De leerling is vanwege haar hoge verzuim niet in staat om aan deze (opleidings)eis te voldoen. Voorgestelde aanpassingen, zoals cameraonderwijs en twee jaar over één leerjaar doen, kunnen er niet voor zorgen dat de leerling regelmatig genoeg fysiek aanwezig is om met de andere leerlingen samen te werken. De school heeft daarom in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet toe te laten. 
De school heeft alleen niet zorggedragen voor een andere school, maar ging ervan uit dat de leerling op haar huidige school zou blijven. De school had echter met de leerling en haar ouders moeten bespreken of haar huidige school de meest passende plek is of dat in samenspraak naar een andere school moest worden gezocht. Dit heeft de school niet gedaan en daarmee heeft de school onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht.