Datum uitspraak: 12-12-2017
Nummer uitspraak: 107853 – 17.14
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft de PMR instemming met het formatieplan 2017-2018 gevraagd. De PMR vindt dat zij te weinig gegevens heeft om het formatieplan te kunnen beoordelen. Het bevoegd gezag legt het formatieplan ten uitvoer. De PMR vraagt de Commissie uit te spreken dat het bevoegd gezag alsnog om instemming moet verzoeken. 

Uitspraak van de Commissie
Het verzoek van de PMR om het nalevingsgeschil te behandelen is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Het aan de PMR ter instemming voorgelegde plan was het formatieplan. De PMR heeft daar niet mee ingestemd en het bevoegd gezag legt het plan wel ten uitvoer. Voor de PMR bestaat dan de mogelijkheid om de nietigheid van het besluit tot vaststelling van het formatieplan in te roepen. Doet de PMR dat niet tijdig, dan is er sprake van een geldig besluit. Omdat er een specifieke procedure voor de PMR heeft opengestaan (namelijk het inroepen van de nietigheid, gevolgd door het voorleggen van een instemminggeschil aan de Commissie), kan zij geen beroep doen op een andere, meer algemene mogelijkheid uit de Wms (namelijk het nalevingsgeschil). Daarom is het nalevingsverzoek van de PMR niet-ontvankelijk.