Datum uitspraak: 12-10-2020
Nummer uitspraak: 109468
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Op de school voor VO zijn twee vacatures voor de oudergeleding van de MR. Er worden verkiezingen gehouden en enkele ouders die zich verkiesbaar hebben gesteld worden niet gekozen. Zij menen dat fraude is gepleegd en leggen een geschil hierover voor aan de Commissie.

Uitspraak van de Voorzitter
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (Wms) is bepaald dat, hetzij de medezeggenschapsraad dan wel medezeggenschapsraadgeledingen, hetzij het bevoegd gezag, zich tot de Commissie kan wenden. De Wms laat geen ruimte voor anderen (zoals bijvoorbeeld ouders van leerlingen, individuele MR-leden, of kandidaat MR-leden) om geschillen bij de Commissie in te dienen.