Datum uitspraak: 16-05-2019
Nummer uitspraak: 108477/ 108497 - 19.03
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De MR heeft verschillende documenten bij het bevoegd gezag opgevraagd, maar deze niet gekregen en dient daarom een nalevingsgeschil in. Het betreft o.a. financiële stukken, schoolplan, overgangsnormen en dergelijke. Daarnaast heeft de PMR geconstateerd dat op de school een hoofdconciërge is benoemd, terwijl de PMR over de invoering van deze functie niet is geraadpleegd door het bevoegd gezag. De PMR dient een instemmingsgeschil in.

Uitspraak Commissie
De Commissie wijst het verzoek in het instemmingsgeschil af. De Commissie wijst het nalevingsverzoek toe.

Toelichting
De benoeming tot hoofdconciërge is in dit geval een individuele benoemingsbeslissing die het gevolg is van een andere invulling van de functie, die weer het resultaat is van een op de school gegroeide feitelijke situatie. De benoeming betreft bovendien een medewerker die reeds in dienst was en heeft niet of nauwelijks invloed op de samenstelling van de formatie en het budget van de organisatie. Daarom is deze benoeming niet aan te duiden als een wijziging van de samenstelling van de formatie, of wijziging van het bevorderings-, aanstellings- en ontslagbeleid.
Het bevoegd gezag heeft in het verweerschrift en ter zitting uitdrukkelijk toegezegd alsnog te zullen overgaan tot het verstrekken van de gevraagde documenten. In lijn daarmee legt de Commissie het bevoegd gezag op om de betreffende documenten onverwijld te verstrekken.

Beroep bij Ondernemingskamer
Tegen deze uitspraak is door de PMR beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft het beroep van de PMR​ op 24 oktober 2019 verworpen. 
Lees meer ...