Datum uitspraak: 14-05-2018
Nummer uitspraak: 107943 - 18.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft de functie van afdelingsmanager laten vervallen. De bevoegdheden zijn persoonlijk gemandateerd aan de voormalige afdelingsmanager. 
De GMR meent adviesrecht te hebben over het ontslag en de hieruit voortvloeiende aanpassing van het managementstatuut. Omdat hem niet om advies is gevraagd, dient de GMR een nalevingsgeschil in.

Uitspraak van de Commissie
De nalevingsverzoeken zijn niet-ontvankelijk.

Toelichting
De afdelingsmanager is niet ontslagen zodat de GMR geen adviesrecht heeft. 
Ten aanzien van het adviesrecht over de wijziging van het managementstatuut heeft voor de GMR de daarvoor specifieke procedure van het adviesgeschil opengestaan (artikel 34 lid 3 Wms). Daar heeft de GMR geen gebruik van gemaakt. De GMR kan daarom geen nalevingsgeschil indienen naar aanleiding van het feit dat hij niet om advies gevraagd is.