Datum uitspraak: 23-09-2021
Nummer uitspraak: 2021002113
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Enkele leden van de Raad van Toezicht (RvT) treden af. De RvT werft nieuwe leden. De GMR stelt dat daarbij nieuwe competentieprofielen door de RvT zijn opgesteld die ten onrechte niet voor advies aan de GMR zijn voorgelegd. Ook meent de GMR dat de RvT strijdig met statuten en wetgeving heeft gehandeld en dient hierover, naast het adviesgeschil, enkele nalevingsgeschillen in.    

Uitspraak van de Commissie
De Commissie oordeelt het verzoek van de GMR tot naleving van artikel 17 c lid 3 WPO gegrond en legt de RvT de verplichting op ten minste twee maal per jaar overleg met de GMR te voeren.
De Commissie oordeelt de overige nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk en oordeelt het adviesgeschil over vaststelling van de competentieprofielen niet-ontvankelijk.

Toelichting
Niet gebleken is dat de RvT nieuwe competentieprofielen heeft opgesteld. Daarmee is van een adviesrecht geen sprake. En aantal van de nalevingsgeschillen betreft naleving statuten en artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Deze houden geen verplichtingen in van de RvT ten opzichte van de GMR. Ook de vordering tot naleving van adviesrecht is volgens vaste jurisprudentie niet mogelijk. Wel staat vast dat de RvT het afgelopen jaar verzuimd heeft, zoals voorgeschreven in de wet, twee maal overleg met de GMR te voeren.