Datum uitspraak: 26-10-2021
Nummer uitspraak: 2021010726
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag benoemt een interim-directeur en vervolgens een directeur zonder vooraf de MR hierover advies te vragen. In tweede instantie vraagt het bevoegd gezag advies aan de MR over de benoeming van de directeur. De MR adviseert positief, maar stelt dat het bevoegd gezag misinformatie heeft verstrekt aan personeel en ouders. MR en OMR dienen hierover nalevingsverzoeken in. Het bevoegd gezag dient een tegenvordering in. 

Uitspraak van de Commissie
De Commissie wijst de nalevingsverzoeken van de MR af, verklaart het nalevingsverzoek van de  OMR niet‐ontvankelijk en laat het tegenverzoek van het bevoegd gezag buiten behandeling. 

Toelichting
De MR stelt dat het bevoegd gezag misinformatie over de benoeming van de directeur heeft verstrekt. De MR is op de hoogte van de feitelijke toedracht en handelwijze van het bevoegd gezag hierin en niet valt in te zien dat correctie van de informatie nodig is voor de taakvervulling van de MR. Verder is geen ruimte voor een nalevingsgeschil als de OMR (nadat zij een beroep op de nietigheid van een genomen besluit heeft gedaan) hiervoor de weg open staat van het aangaan van een instemmingsgeschil. 
Het tegenverzoek is ter zitting ingetrokken. 

Trefwoorden: