Datum uitspraak: 19-06-2020
Nummer uitspraak: 109264
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De relatie tussen de MR en het bevoegd gezag staat al enige tijd onder druk. Het bevoegd gezag meent dat de MR disfunctioneert en wil haar ontbinden. Ook wil het de MR dwingen constructief met de bestuurder samen te werken.

Uitspraak van de Commissie
De nalevingsverzoeken worden afgewezen.

Toelichting
Artikel 35 lid 3 Wms maakt ontbinding van de MR slechts mogelijk als de Commissie in haar uitspraak aan de MR de verplichting heeft opgelegd handelingen te verrichten of na te laten en de MR een dergelijke verplichting niet nakomt. De Commissie heeft geen uitspraak gedaan waarin aan de MR een verplichting is opgelegd. Daarom kan ontbinding van de MR niet aan de orde zijn.
Het verzoek de MR op te leggen om constructief samen te werken komt neer op de wens dat de Commissie de MR de verplichting oplegt om de wet en het MR-reglement te respecteren en te volgen. Dit verzoek is te algemeen van aard en onvoldoende concreet. 

Trefwoorden: