Datum uitspraak: 06-09-2017
Nummer uitspraak: 107792
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Voor het verkrijgen van handelingsadviezen is een vo-leerling geplaatst op een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Het OPDC verwijdert de leerling al snel wegens handelingsverlegenheid. Het OPDC vindt dat de leerling naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) moet. Tegen deze beslissing maken de ouders bezwaar bij de school van inschrijving die ook vindt dat de leerling naar het vso moet. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Alleen het schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven is bevoegd een beslissing te nemen over de verwijdering van de leerling. Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan het OPDC. Na de beëindiging van het traject op het OPDC had het schoolbestuur zelf een besluit moeten nemen over het al dan niet verwijderen van de leerling. Dat is niet gebeurd.