Datum uitspraak: 01-06-2016
Nummer uitspraak: 106990
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een roc heeft een leerling de afgelopen jaren drie keer uitgeschreven voor haar opleiding. Volgens de leerling heeft de opleiding haar weinig tot niet begeleid en op onjuiste gronden uitgeschreven. Zij heeft niet zoveel verzuimd als door het roc gesteld. Klaagster moest elke keer weer in het eerste jaar van haar opleiding beginnen, gehaalde cijfers mocht zij niet meenemen.

Advies van de Commissie
De opleiding heeft niet aannemelijk gemaakt dat er voldoende begeleiding is gegeven. Daarnaast is de leerling enkele malen onterecht uitgeschreven. De klacht is gegrond.

Toelichting
Als bellen en mailen met een vaak afwezige leerling geen resultaat heeft, mag verwacht worden dat de extra zorgmogelijkheden worden ingeschakeld. Het roc heeft geen informatie kunnen overleggen over de geboden begeleiding.
Klaagster heeft gesteld dat de voorgeschreven procedures bij uitschrijving en een negatief studieadvies niet zijn gevolgd. De Commissie heeft in het dossier geen van de documenten aangetroffen die in het Deelnemersstatuut zijn voorgeschreven. Het roc kan geen duidelijkheid bieden over het verzuim en de cijfers van klaagster. Daarom kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het aannemelijk is dat klaagster diverse malen ten onrechte en niet volgens de geëigende procedure is uitgeschreven.