Datum uitspraak: 09-12-2015
Nummer uitspraak: 106962
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen over een brief die de directeur van de school aan hen heeft gestuurd. In overleg tussen ouders en het schoolbestuur heeft het schoolbestuur eerst de mogelijkheid gekregen de klacht op te lossen. Het schoolbestuur heeft de klacht gegrond geacht. Klagers waren niet tevreden en wilden alsnog klachtbehandeling door de LKC

Beslissing van de Voorzitter
De klacht is deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond.

Toelichting
Omdat het schoolbestuur de klacht al gegrond heeft verklaard, oordeelt de voorzitter van de Commissie dat de ouders geen belang meer hebben bij behandeling van de klacht door de Commissie. De Commissie zou namelijk hoogstens het schoolbestuur kunnen adviseren de klacht gegrond te verklaren.
Klagers suggeren dat de klacht afgerond moet worden met een schrijven van de directeur aan de ouders van de school waarin hij laat weten dat hij te ver is gegaan. Maar klagers hadden zelf de brief van de directeur gedeeld met enkele andere ouders. Onder deze omstandigheden is niet in te zien waarom de directeur de ouders van de school zou moeten informeren over het oordeel van het schoolbestuur. Voor het geval de klacht over de directeur ook gericht is tegen het niet schrijven van een rectificatiebrief door de directeur, is deze kennelijk ongegrond.