Datum uitspraak: 21-08-2015
Nummer uitspraak: 106889
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder dient twee jaar nadat de leerling de basisschool heeft verlaten een klacht in over de informatie die de basisschool zou hebben verstrekt aan een school voor voortgezet onderwijs waar ze haar zoon had aangemeld.

Oordeel van de Voorzitter
De klacht  is kennelijk niet-ontvankelijk vanwege de overschrijding van de verjaringstermijn van een jaar.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar. Dat houdt in dat de Commissie in beginsel geen klachten in behandeling neemt over zaken die langer dan een jaar voor het indienen van de klacht zijn voorgevallen. In dit geval gaat de klacht over zaken die twee jaar voor het indienen van de klacht zijn voorgevallen. Onbekendheid met de klachtenprocedure is geen verschoonbare reden voor overschrijding van de verjaringstermijn. Er zijn tal van instanties en websites waar een ouder die een klacht wil indienen, informatie kan krijgen over de klachtenprocedure.