Datum uitspraak: 10-12-2015
Nummer uitspraak: 107017
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte is niet toegelaten tot een school en zit thuis. De school zal einde schooljaar worden opgeheven. De ouders melden de leerling in juni aan bij een andere school, die de leerling niet toelaat omdat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Advies van de Commissie
Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor de zorgplicht nu rust op de tweede school van aanmelding. Het verzoek is gegrond omdat niet is onderzocht welke (extra) ondersteuning de school zelf kan bieden en of het samenwerkingsverband ondersteuning kan inzetten.

Toelichting
De zorgplicht rust hier vanwege bijzondere omstandigheden op het bevoegd gezag van de tweede school van aanmelding en niet langer bij het vorige schoolbestuur. Deze bijzondere omstandigheden zijn gelegen in het feit dat de eerste school van aanmelding einde schooljaar is gesloten, de leerling een thuiszitter is en op de tweede school is aangemeld op een moment dat al bekend was dat de eerste school zou worden opgeheven en nog geen invulling gegeven had aan haar zorglicht. De tweede school heeft de aanmelding ook feitelijk in behandeling genomen en de leerling geweigerd. Het verzoek is ontvankelijk.
Op basis van de informatie die aan de school was gegeven en op grond van de observatie tijdens de proefdag had de school wellicht voldoende inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Maar het is niet gebleken dat het bevoegd gezag heeft onderzocht welke (extra) ondersteuning de school zelf kan bieden en of het samenwerkingsverband ondersteuning kan inzetten.