Datum uitspraak: 05-07-2016
Nummer uitspraak: 107207
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na een fusie tussen twee scholen in het nieuwe schooljaar in een grotere klas gekomen. De ouders klagen erover dat de school niet tijdig en niet correct met hen heeft gecommuniceerd over problemen met hun zoon. Daarnaast klagen ouders dat de school het pestgedrag van medeleerlingen niet goed heeft aangepakt.
De school heeft voor de begeleiding en advisering door het samenwerkingsverband een groeidocument opgesteld. Ouders klagen dat de school dit document zonder overleg heeft gewijzigd en onwaarheden in dit document heeft opgenomen.

Advies van de Commissie 
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft al in het vorige schooljaar met ouders gesproken over de zorgen over de ontwikkeling. In het nieuwe schooljaar heeft de leerkracht de ouders in de eerste schoolweek al benaderd om haar zorgen te uiten. Vervolgens hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Het is niet aannemelijk geworden dat de school niet tijdig en niet correct met de ouders heeft gesproken. 
De school heeft signalen over pesten serieus genomen.
Er is niet gebleken van onwaarheden in het groeidocument. Dat school geen overleg heeft gevoerd over de aanpassingen is in dit geval te begrijpen nu klagers zich hadden afgemeld voor het overleg waarvan de uitkomst aan het document is toegevoegd. Klagers hadden aangegeven niet met verweerder te willen spreken, en klagers hadden toestemming gegeven alles te doen wat noodzakelijk was om de leerling zo snel mogelijk weer op een school te krijgen. 

Trefwoorden: