Datum uitspraak: 20-03-2015
Nummer uitspraak: 106527
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep BVE

Situatie
De werkgever heeft de werkneemster al in 2013 meegedeeld dat haar werkzaamheden op termijn zouden verdwijnen. in 2014 gaat hij over tot ontslag wegens opheffing van de betrekking. Uitspraak Commissie
Het Sociaal Statuut van de werkgever kent een werkgelegenheidsgarantie. Deze biedt de werkneemster in dit geval bescherming tegen ontslag. Het beroep is gegrond. 

Toelichting
De werkgelegenheidsgarantie kan bij financiële noodzaak worden ingetrokken, maar slechts na overleg hierover met de vakorganisaties. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden. De werkgever meent dat de werkgelegenheidsgarantie uit het Sociaal Statuut alleen geldt in geval van reorganisatie. Voor dit standpunt zijn in het Sociaal Statuut geen aanknopingspunten te vinden. De algemene uitgangspunten van het Sociaal Statuut geven aan dat het Sociaal Statuut instellingsbreed geldt en van toepassing is op alle medewerkers in vaste dienst.