Datum uitspraak: 09-02-2015
Nummer uitspraak: 106589
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep BVE

Situatie
Een werknemer weigert om naar een studiedag te komen. Op die dag is hij voor zijn werkgever bij een andere organisatie aan het werk. Zes dagen later ontslaat de werkgever hem vanwege zijn afwezigheid.
Uitspraak Commissie 
Het beroep is gegrond. Het ontslag is niet onverwijld verleend.
De afwezigheid tijdens de studiedag was ook geen dringende reden voor een ontslag op staande voet.
Toelichting
Ontslag op staande voet kan worden gegeven wanneer de werkgever hiervoor een dringende reden heeft. Het ontslag moet dan 'onverwijld' worden gegeven. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk nadat de werkgever op de hoogte is van de dringende reden. De werkgever heeft een aantal dagen gewacht, dus is het ontslag niet onverwijld verleend.
Ten overvloede overweegt de Commissie dat de afwezigheid op de studiedag geen dringende reden is: de werknemer verrichtte toen werkzaamheden voor de werkgever en de werkgever heeft hem niet duidelijk genoeg opgedragen aanwezig te zijn op de studiedag. De werkgever had de werknemer ook niet gewaarschuwd dat hij zijn afwezigheid zou zien als werkweigering.