Datum uitspraak: 29-10-2015
Nummer uitspraak: 106780
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer, leerkracht, is ruim drie jaar arbeidsongeschikt. De werkgever zegt daarom de arbeidsovereenkomst op.

Uitspraak Commissie
Het beroep is ongegrond. Er is voldaan aan de voorwaarden voor ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer.

Toelichting
Een arbeidsongeschikte werknemer kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Dan moet herstel binnen een half jaar niet te verwachten zijn. De werknemer heeft niet aangetoond dat zij weer zou kunnen werken als leerkracht. De werkgever wilde de werknemer herbenoemen in de functie van onderwijsassistent maar de werknemer heeft dit geweigerd. Omdat deze functie door zowel UWV als door de arbeidsdeskundige als passend is aangemerkt en er geen andere passende functie voorhanden is, heeft de werkgever in redelijkheid tot ontslag van de werknemer mogen overgaan.