Datum uitspraak: 06-10-2015
Nummer uitspraak: 106737
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een werknemer is ontslagen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid.

Uitspraak Commissie:
Het beroep is ongegrond omdat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de werknemer.

Toelichting:
De werknemer is sinds 2010 arbeidsongeschikt. Al met al is niet gebleken dat een blijvende terugkeer van de werknemer (in overwegende mate) achterwege is gebleven door onvoldoende inspanningen van de werkgever. Hierbij wordt ook in aanmerking genomen de lange duur van de arbeidsongeschiktheid en de inspanningen die de werknemer in die periode zelf heeft verricht.