Datum uitspraak: 05-03-2007
Nummer uitspraak: 103352
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is Medewerker internationalisering. Zij is ontslagen in verband met opheffing van haar functie als gevolg van reorganisatie van de ondersteunende diensten. Op de reorganisatie is een Sociaal Plan van toepassing en de hogeschool beschikt over een Sociaal Statuut. Het Sociaal Statuut bevat een herplaatsingsprocedure voor boventalligen; zij dienen in eerste instantie te solliciteren binnen de eigen afdeling en vervolgens naar andere afdelingen binnen de instelling. Degenen die op deze wijze geen functie kunnen verwerven worden geplaatst in een herplaatsingspool en worden gefaciliteerd bij het vinden van een baan binnen of buiten de organisatie. Degenen die aan het eind van de herplaatsingsperiode nog deel uitmaken van de herplaatsingspoel, worden ontslagen. Werkneemster heeft gesolliciteerd en heeft contact onderhouden met een outplacementbureau maar dit heeft niet tot herplaatsing geleid. De stelling dat interne sollicitaties onvoldoende gemotiveerd zijn afgewezen is onvoldoende onderbouwd. Niet alleen de sollicitatiecommissie, maar ook de herplaatsingscommissie heeft zich een oordeel over de sollicitaties gevormd. Niet gebleken is dat er een geschikte functie vacant is en dat niet conform het Sociaal Plan en het Sociaal Statuut is gehandeld zodat de werkgever in redelijkheid de arbeidsovereenkomst op heeft kunnen zeggen wegens opheffing van de betrekking. Beroep ongegrond.