Datum uitspraak: 13-07-2015
Nummer uitspraak: 106796
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werkgever reorganiseert en ontslaat werknemer wegens opheffing van de betrekking. 

Uitspraak Commissie
Het beroep is gegrond. De werkgever heeft ten onrechte de werknemer voor een deel van zijn betrekking op de afvloeiingslijst gezet en daarmee een afvloeiingssystematiek toegepast die in strijd is met het reorganisatieplan.

Toelichting
De werkgever reorganiseert en maakt onderscheid tussen functies en werknemers die overgaan naar de nieuwe organisatie en functies die zodanig veranderen dat daarop moet worden gesolliciteerd. De functies die overgaan verminderen in aantal en de werkgever past een bepaalde afvloeiingssystematiek toe (afspiegelingsbeginsel). De werknemer is voor een deel van zijn betrekking op de afvloeiingslijst geplaatst. Dat mag niet volgens het reorganisatieplan.