Datum uitspraak: 17-08-2015
Nummer uitspraak: 106719
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een werknemer is ontslagen omdat hij zijn verplichtingen in het kader van re-integratie tijdens ziekte niet is nagekomen.

Uitspraak Commissie:
Het beroep is gegrond omdat niet vastgesteld kan worden dat de  rapportage van de bedrijfsarts die ten grondslag ligt aan het ontslag, is gebaseerd op actuele informatie.

Toelichting:
Het staat vast dat de werknemer de voor hem geldende verplichtingen niet is nagekomen. Dit is aan te merken als plichtsverzuim. Maar omdat niet duidelijk is of aan de ontslagbeslissing een zorgvuldig tot stand gekomen rapportage van de bedrijfsarts ten grondslag ligt, kan niet beoordeeld worden of de werknemer mogelijk fysiek en/of mentaal niet in staat was om aan zijn verplichtingen te voldoen. Onder die omstandigheden kan het ontslag wegens plichtsverzuim geen stand houden.