Datum uitspraak: 28-01-2008
Nummer uitspraak: 103634
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer wordt verweten dat hij met veel dingen bezig is, behalve met zijn werk. Uit verslagen van gesprekken tussen de werkgever en de werknemer komt een eenduidig beeld naar voren welk beeld in deze verslagen niet door de werknemer wordt weersproken. De werknemer heeft geprobeerd zijn functioneren te verbeteren maar dit is niet gelukt. Hiermee is echter geen sprake van plichtverzuim, maar de werknemer heeft aangetoond onvoldoende te functioneren in zijn functie zonder hierin verbetering te kunnen brengen. Gezien het feit dat reeds in 2001 de eerste problemen in het functioneren van de werknemer gesignaleerd zijn en dat sindsdien zijn functioneren aanleiding is blijven geven tot kritiek, waarbij van een blijvende verbetering geen sprake is gebleken, is het begrijpelijk dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in het voortzetten van het dienstverband met de werknemer en heeft hij in redelijkheid kunnen beslissen de werknemer te ontslaan op grond van een reden van gewichtige aard gelegen in het ontbreken van vertrouwen in de werknemer.
Beroep tegen ontslag bij wijze van disciplinaire maatregel gegrond.
Beroep tegen ontslag wegens een gewichtige reden ongegrond.