Datum uitspraak: 11-02-2015
Nummer uitspraak: 106404
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep HBO 
Situatie
Een werkgever reorganiseert en ontslaat de werknemer wegens opheffing van de betrekking. De werknemer stelt beroep in tegen deze beslissing.  
Uitspraak Commissie
Het beroep is gegrond. De betrekking wordt feitelijk niet opgeheven. De werkgever heeft de werknemer daarom niet in redelijkheid kunnen ontslaan.
Toelichting
Als de werknemer niet ontslagen maar binnen de reguliere formatie geplaatst zou worden, zou zij voor meer dan de helft van haar betrekkingsomvang boventallig zijn. Het Sociaal Plan bij de reorganisatie, staat plaatsing dan niet toe. Maar omdat er verder niemand is met dezelfde expertise als de werknemer, leidt haar ontslag tot een vacature. De plaatsingsprocedure leidt tot een kennelijk onredelijke uitkomst.