Datum uitspraak: 02-03-2015
Nummer uitspraak: 106413
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep HBO
Situatie
Een werkgever reorganiseert en ontslaat de werknemer wegens opheffing van de betrekking. De werknemer stelt beroep in tegen deze beslissing.
Uitspraak Commissie
Het beroep is ongegrond. Er is voor de werknemer onvoldoende plaats in de nieuwe organisatie. De werkgever heeft de werknemer daarom in redelijkheid kunnen ontslaan. 
Toelichting
Door terugloop van inkomsten moet gereorganiseerd worden. Voor verdeling van de werkzaamheden over de werknemers wordt uitgegaan van de werkzaamheden die de werknemers deden in het cursusjaar 2012-2013. De werknemer was toen met twee vakken belast en voor deze vakken is nu vrijwel geen formatie meer beschikbaar. Gezien zijn positie op de afvloeiingslijst komt hij in aanmerking voor ontslag.