Datum uitspraak: 23-02-2015
Nummer uitspraak: 106395
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep HBO
Situatie
Een werkgever reorganiseert en ontslaat de werknemer wegens opheffing van de betrekking. De werknemer stelt beroep in tegen deze beslissing. 
Uitspraak Commissie
Het beroep is ongegrond. Er is voor de werknemer onvoldoende plaats in de nieuwe organisatie. De werkgever heeft de werknemer daarom in redelijkheid kunnen ontslaan. 
Toelichting
De werkgever heeft de werknemer in twee categorieën ingedeeld. In de ene categorie behoort de werknemer tot de groep van personeel dat moet afvloeien. Bij plaatsing in de andere categorie zou hij voor meer dan de helft van zijn betrekkingsomvang boventallig zijn. Het Sociaal Plan bij de reorganisatie schrijft voor, dat de werknemer dan voor afvloeiing in aanmerking komt. De werkgever heeft de plaatsingsregels uit het Sociaal Plan correct toegepast.