Datum uitspraak: 20-02-2015
Nummer uitspraak: 106522
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep HBO

Situatie
De werkgever reorganiseert en ontslaat de werknemer wegens opheffing van de betrekking. De opleiding waar de werknemer werkt wordt geherstructureerd en er blijft minder formatie over. De werknemer stelt beroep in tegen deze beslissing.

Uitspraak Commissie
Het beroep is deels gegrond. De werkgever heeft het Sociaal Plan correct toegepast. Wel heeft de werkgever te vroeg opgezegd omdat er nog tijdelijke formatie beschikbaar is. Het ontslag moet op een later tijdstip ingaan. In zoverre is het beroep gegrond.

Toelichting
De werkgever moet reorganiseren omdat de inkomsten teruglopen. De werkzaamheden worden over de werknemers verdeeld aan de hand van de werkzaamheden in het cursusjaar 2012-2013. De werknemer komt door zijn positie op de afvloeiingslijst in aanmerking voor ontslag. Een collega die lager op de afvloeiingslijst staat is overgeslagen voor ontslag, maar hij geeft een vak dat de werknemer niet kan geven zodat dit is toegestaan. Wel zijn er tijdelijke werkzaamheden die ook aan de werknemer aangeboden hadden moeten worden. Dat had het ontslag niet teniet gedaan, maar wel opgeschort. Dit moet nu alsnog te gebeuren.