Datum uitspraak: 08-04-2015
Nummer uitspraak: 106616
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is afwezig wegens ziekte. Na 3 jaar ziekteverlof ontslaat de werkgever hem. Uitspraak Commissie
De ontslagbeslissing voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Het beroep is ongegrond.  Toelichting
De belangrijkste voorwaarden waaraan een ontslag wegens arbeidsongeschiktheid moet voldoen zijn: de arbeidsongeschiktheid moet ten minste twee jaar hebben geduurd, herstel binnen een periode van zes maanden na de genoemde twee jaar is redelijkerwijs niet te verwachten en bij de werkgever zijn geen reële herplaatsingsmogelijkheden.
De werknemer is op 3 november 2011 uitgevallen en sindsdien onafgebroken arbeidsongeschikt geweest. Het is niet voldoende aannemelijk dat herstel binnen een periode van zes maanden te verwachten is. Van reële herplaatsingsmogelijkheden is niet gebleken. De werkgever heeft dit afdoende weersproken en van de zijde van de werknemer zijn hierover onvoldoende concrete feiten genoemd.