Datum uitspraak: 13-04-2015
Nummer uitspraak: 106669
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling met een extra ondersteuningsbehoefte stond ingeschreven bij een school. De moeder wilde de leerling aanmelden op een andere school maar die behandelt het contact niet als een aanmelding en spreekt met de moeder af dat de leerling pas na een succesvolle proefplaatsing zou worden toegelaten.
Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. De school heeft in strijd met de Wet passend onderwijs gehandeld, door af te spreken dat de leerling nog niet wordt aangemeld en pas na een succesvolle proefplaatsing zou worden toegelaten. De school kan de zorgplicht op deze manier niet omzeilen. De Commissie adviseert het bevoegd gezag alsnog volledige invulling te geven aan de zorgplicht.
Toelichting
Ouders kunnen een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, die al staat ingeschreven bij een school, aanmelden bij een andere school. Als de school dan een proefplaatsing afspreekt zonder het contact met de ouders aan te merken als een aanmelding van de leerling, om zo de zorgplicht te omzeilen, handelt de school in strijd met de wet. De school had moeten onderzoeken of de leerling, al dan niet met financiering vanuit het samenwerkingsverband, op de school geplaatst kon worden. Niet gebleken is dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Omdat de school geweigerd heeft de leerling toe te laten, moest zij er voor zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.