Datum uitspraak: 30-04-2015
Nummer uitspraak: 106679
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vso-school die havo aanbiedt, wil een leerling met PDD-NOS vanwege onvoldoende schoolresultaten halverwege het schooljaar overplaatsen naar een andere vso-locatie die vmbo-tl aanbiedt. Het betreft een locatie van dezelfde onderwijsgroep. De ouders vinden de twee alternatieve locaties waar de school de leerling naar wil overplaatsen geen passende onderwijsplek voor hun zoon.   

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond en de Commissie adviseert het besluit tot overplaatsing in te trekken. 

Toelichting
Het gaat om een onderwijsaanbod op een ander niveau, op een andere locatie, met andere leerkrachten en met een andere leerlingpopulatie. Onder deze omstandigheden stelt de Commissie het besluit tot overplaatsing, ook al vallen de locaties onder hetzelfde BRINnummer als de locatie waarop de leerling nu zit, op één lijn met een (voorgenomen) besluit tot verwijdering. De Commissie is dan ook bevoegd kennis te nemen van het geschil. Het schoolbestuur heeft twee locaties aangeboden. Om op de ene locatie te komen heeft de leerling anderhalf uur reistijd enkele reis met diverse overstapmomenten. Op de andere locatie wordt geen onderwijs aangeboden in het door de leerling gewenste profiel. Daardoor zijn deze beide alternatieven niet passend. Dit zou anders kunnen zijn als buiten de onderwijsgroep geen passend aanbod voor de leerling beschikbaar is. Niet gebleken is dat het schoolbestuur dit heeft onderzocht. Daarnaast heeft het schoolbestuur niet aannemelijk of inzichtelijk gemaakt waarom de leerling voor de rest van het schooljaar moet overstappen naar een andere locatie.