Datum uitspraak: 31-08-2017
Nummer uitspraak: 107774
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouder is het niet eens met de school over de wenselijkheid van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van haar zoon. Dat onderzoek zou plaatsvinden op een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. De ouder meent dat de plaatsing op de bovenschoolse voorziening is aan te merken als een voornemen om haar zoon te verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De school achtte onderzoek noodzakelijk, omdat het gedrag van de leerling verslechterde en de school daar geen antwoord meer op had. Het is niet gebleken dat de school met de plaatsing op de bovenschoolse voorziening een ander oogmerk had dan het krijgen van handelingsadviezen. Daarom is er geen sprake van verwijdering van de leerling of een voornemen daar toe.