Datum uitspraak: 21-03-2017
Nummer uitspraak: 107534
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Praktijkschool meent niet langer in staat te zijn een leerling de ondersteuning te bieden die hij vanwege zijn problematische gedrag nodig heeft. De school wil de leerling plaatsen op een flexvoorziening, onder meer om te bekijken waar het gedrag van de leerling vandaan komt. De moeder wil dit, na aanvankelijke toestemming, niet. De school wil daarna overgaan tot verwijdering van de leerling. De moeder vraagt de Commissie om een oordeel.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Het gedrag van de leerling is regelovertredend en oppositioneel. Hiervoor heeft de school diverse ondersteuning geboden. De school heeft geprobeerd om via onderzoek meer inzicht te krijgen in het gedrag van de leerling. De adviezen uit het onderzoek heeft de school in de praktijk gebracht maar zijn na onvoldoende medewerking van de leerling weer stopgezet. De ondersteuning die de school bood binnen de kleinschalige setting van het praktijkonderwijs, heeft niet tot een positieve gedragsverandering geleid. Het gedrag van de leerling verergerde in schooljaar 2016-2017 en er deden zich diverse incidenten voor. De school heeft nog in overleg met het samenwerkingsverband geprobeerd de leerling te plaatsen op de flexvoorziening, maar de moeder van de leerling ging hier niet mee akkoord. Er is voldoende ondersteuning ingezet. De school heeft daarom in redelijkheid kunnen concluderen niet meer de begeleiding te kunnen bieden. Het voornemen tot verwijdering is dan ook redelijk.