Datum uitspraak: 22-07-2015
Nummer uitspraak: 106822
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling heeft van zijn basisschool voor speciaal onderwijs als schooladvies praktijkonderwijs gekregen. De leerling heeft PDD-NOS en (ernstige) dyslexie. De praktijkschool laat de leerling niet toe omdat zij niet de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft.   

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond omdat niet blijkt dat de praktijkschool een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten. 

Toelichting
De praktijkschool heeft voldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zij heeft, ondanks inzet van de binnen de school geboden ondersteuning en trajectbegeleiding vanuit het samenwerkingsverband, mogen concluderen dat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
De praktijkschool heeft de leerling verwezen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) maar het is niet gebleken dat die school bereid is de leerling toe te laten. Ook is niet gebleken dat er over de vso-school of een ander passend aanbod overleg met de ouders heeft plaatsgevonden.