Datum uitspraak: 04-07-2016
Nummer uitspraak: 107261
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder wil haar zoon een kans geven in regulier onderwijs en heeft hem aangemeld voor vmbo met leerwegondersteuning. De zoon heeft vanaf groep 4 onderwijs gevolgd in het speciaal onderwijs. De school voor vmbo heeft de leerling niet toegelaten.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Als uitstroombestemming is in het ontwikkelingsperspectief op didactisch niveau vmbo bb/kb opgenomen, maar op gedragsmatig niveau vso cluster 4. In het speciaal onderwijs is veel aandacht geweest voor de gedragsproblematiek van de leerling. Desondanks zijn veel gedragsmatige doelen niet gehaald. De leerling heeft vooral behoefte aan individuele begeleiding en aanmoediging in een gestructureerde omgeving met zo min mogelijk prikkels. In die ondersteuningsbehoefte kan de school niet voorzien. Er zijn geen doeltreffende aanpassingen denkbaar die in redelijkheid van de school mogen worden verwacht.