Datum uitspraak: 08-07-2016
Nummer uitspraak: 107235
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders melden een leerling met syndroom van Down aan bij een vrije school die onderwijs aanbiedt voor mavo, havo en vwo. De school wijst de leerling af, omdat zij niet het minimale vmbo-t niveau heeft. Verzoekster verlangt toelating.

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt het verzoek ongegrond. 

Toelichting
De leerling heeft op meerdere gebieden een leerachterstand van enkele jaren. Bepaalde kernvakken basisonderwijs zijn bij haar op het niveau van groep 3/4. Als toelatingseis voor de school van aanmelding geldt dat de leerling minimaal het niveau vmbo-t heeft. De leerling mag worden geweigerd, omdat zij niet voldoet aan het vereiste niveau van de school. Bij die omstandigheid is er geen zorgplicht, zodat de school van aanmelding geen andere school hoeft te zoeken die bereid is de leerling onderwijs aan te bieden.