Datum uitspraak: 23-06-2015
Nummer uitspraak: 106704
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders vinden dat de school en het bestuur in verband met pestgedrag niet hebben gezorgd voor een veilige schoolomgeving. Daarnaast klagen zij dat de school geen medeleven heeft getoond nadat ze hun dochter van school hadden gehaald. Ook vinden zij het ongepast dat de school aan de directeur van de nieuwe school heeft verteld dat de oma een klacht over pesten had ingediend en dat de voormalige leerkracht contact bleef zoeken met hun dochter.
 
Advies Commissie
De klachten over het niet zorgdragen voor een veilig schoolklimaat en over de inadequate klachtbehandeling door het bestuur zijn gegrond. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft regelmatig terugkerende incidenten en meldingen van ouders niet geregistreerd en heeft niet tijdig onderzocht of sprake was van (structureel) pesten in de klas en heeft daarmee niet gezorgd voor een veilig schoolklimaat. Het bestuur heeft niet adequaat gereageerd op een klacht van de oma over pesten, door pas na 3,5 week te reageren en de klacht als afgehandeld te beschouwen, omdat de leerling niet meer op school zat.
Het niet tonen van medeleven door de school en het enkele feit dat de school de directeur van de nieuwe school heeft geïnformeerd over de klacht van de oma is niet klachtwaardig. De ouders hebben niet aannemelijk gemaakt dat de leerkracht contact heeft gezocht met hun dochter, nadat zij van school was gehaald.