Datum uitspraak: 30-05-2017
Nummer uitspraak: 107557
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem niet op gelijke wijze informeert over de vorderingen en ontwikkelingen van zijn zoon. Volgens de vader komt de school de toezeggingen over informatieverstrekking niet na. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft als beleid om gescheiden ouders gelijkelijk en op dezelfde wijze over hun kind te informeren. Dit is in lijn met de wettelijke bepaling. Gebleken is dat de school ook volgens dit beleid handelt. Dat de vader niet alle informatie op tijd heeft gehad, was niet altijd te voorkomen. Als bleek dat de vader geen informatie had gekregen, heeft de school deze steeds alsnog aan hem verstrekt. Ook heeft de school excuses gemaakt.
De school is niet gehouden om de vader informatie te verschaffen over de inhoud van gesprekken die de moeder en zijn zoon met de school hebben. Dat geldt ook voor de verlofverzoeken die de moeder doet. Daarover moet de vader zich richten tot de moeder.