Datum uitspraak: 16-12-2015
Nummer uitspraak: 106751
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder stelt dat zij en haar zoon niet juist zijn behandeld en dat zij zijn beledigd door de directeur. Verder stelt zij dat de school geen inzage heeft gegeven in het leerlingdossier, dat de school onjuistheden heeft opgenomen in verslagen, dat ten onrechte verschillende AMK-meldingen zijn gedaan en dat de school haar onder druk heeft gezet om haar handtekening te zetten voor plaatsing van haar zoon op een onderwijsopvangvoorziening (OOVR).

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De Commissie kan niet vaststellen dat de school onjuist heeft gehandeld of dat de moeder en haar zoon zijn beledigd, nu partijen elkaar op deze punten tegenspreken.
Er is niet gebleken dat de school aan moeder inzage in het leerlingdossier heeft geweigerd.
De moeder heeft onvoldoende gemotiveerd welke onjuistheden er in verslagen zijn opgenomen.
Gezien het veelvuldige verzuim van de leerling en de daardoor bij school ontstane zorgen over de leerling, mocht de school daarover meldingen doen bij het AMK.
Tenslotte is gebleken dat verweerder de consequenties van het niet tekenen van toestemming voor de OOVR aan de moeder heeft uitgelegd, namelijk dat haar zoon thuis zou komen te zitten en Leerplicht erbij betrokken zou worden, maar daarmee is geen sprake van het uitoefenen van ongeoorloofde druk.