Datum uitspraak: 22-08-2017
Nummer uitspraak: 107679
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder verneemt tijdens een rechtszaak met de vader dat de mentor van haar zoon met de vader heeft gemaild. Het bleek een reactie van de mentor te zijn op een mail van de vader waarin deze zich negatief uitlaat over klaagster als moeder. Volgens de moeder had de mentor haar moeten informeren over deze mail. Daarnaast vindt zij de reactie van de mentor niet neutraal en partijdig tegen haar.

Advies van de Commissie
De school was niet verplicht moeder over de mail van de vader te informeren. Daarnaast blijkt uit de reactie van de mentor geen partijdigheid. De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Een school is verplicht informatie te verstrekken over de ontwikkeling van de leerling op school. Informatie die de school ontvangt van de andere ouder valt hier niet onder, zeker niet wanneer het subjectieve informatie over de ouder betreft. Dat past ook bij de neutraliteit die een school in acht dient te nemen ten aanzien van gescheiden ouders en hun mogelijke strijd over de kinderen.
De mentor heeft empathisch willen reageren op de mail van de vader. De gebruikte formulering met de termen  "heldere mail" en "duidelijke uiteenzetting" is wellicht enigszins ongelukkig, maar van partijdigheid is niet gebleken.