Datum uitspraak: 30-05-2017
Nummer uitspraak: 107539
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader hoort van een andere ouder dat zijn dochter is gepest. De school erkent dat zij de vader en de moeder van de kinderen ten onrechte niet meteen heeft geïnformeerd en heeft daarvoor haar excuses aangeboden. Volgens vader krijgt hij te laat verslagen van gesprekken over zijn kinderen. Daarnaast was afgesproken dat de gesprekken over zijn beide kinderen na elkaar op dezelfde dag zouden plaatsvinden, maar houdt de school zich niet meer aan deze afspraak.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De school biedt de vader voldoende ruimte om te worden geïnformeerd en wil afspraken daarover gestand blijven doen.

Toelichting
De school heeft snel excuses gemaakt voor het niet informeren van vader over het pestvoorval. De vader heeft na de verkregen informatie niet aan school laten weten dat hij nog niet tevreden was over de informatie. De vader krijgt uitnodigingen voor de oudergesprekken. Ook ontvangt hij de verslagen van deze gesprekken, zij het soms wat laat. Gezien de lastige relatie tussen beide ouders, is het begrijpelijk dat de school extra voorzichtig is met de formuleringen in het verslag. Dat dit de school mogelijk wat extra tijd kost, is voorstelbaar en is niet verwijtbaar. Door invoering van een nieuw afsprakensysteem is het mogelijk dat de oudergesprekken niet na elkaar worden gepland. De directeur heeft dit telefonisch met de vader willen oplossen, maar het is niet gelukt met elkaar in gesprek te komen. De opgetreden onvolkomenheden zijn niet substantieel genoeg om tot gegrondheid van de klacht te komen.