Datum uitspraak: 19-06-2017
Nummer uitspraak: 107682
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is ingeschreven op een reguliere basisschool. Hij  krijgt er in de vorm van een zorgarrangement ambulante begeleiding vanuit cluster 2 en logopedie. De vader heeft de leerling aangemeld bij een andere reguliere basisschool. Die school weigert de leerling toe te laten omdat zij het niet wenselijk vindt het arrangement over te nemen. Bovendien missen de leerkrachten in de beoogde groep expertise en is de groep al belast met twee andere arrangementen vanuit cluster 2.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond

Toelichting
De ondersteuningsbehoefte van de leerling is onduidelijk. Daar had de school beter onderzoek naar moeten doen. Dan pas kon beoordeeld worden of de begeleiding van de leerling eventueel een onevenredige belasting zou vormen voor de school. De school heeft te snel conclusies getrokken.