Datum uitspraak: 19-07-2017
Nummer uitspraak: 107820
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft haar havo-diploma gehaald met een cijfergemiddelde van 6,6. De school hanteert een minimaal cijfergemiddelde van 7,0 voor doorstroom van havo naar vwo. De moeder van de leerling klaagt dat de school in strijd handelt met haar eigen beleid.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft een procedure vastgesteld voor de beoordeling van leerlingen die na de havo naar het vwo willen. Die vrijheid heeft de school.
De school heeft zich aan haar eigen procedure gehouden. De leerling voldeed niet aan het vereiste cijfergemiddelde, waarbij duidelijk moet zijn dat een 7,0 geen naar boven afgeronde 6,6 is.

Aanbeveling
De Commissie beveelt aan dat de school in de informatie over de doorstroomnormen duidelijk maakt dat een 7,0 ook minimaal een 7,0 is en geen naar boven afgeronde 6,8 of 6,9. Daarnaast is aanbevolen dat de school bij het afwijzen van een doorstroomverzoek ook motiveert waarom de leerling niet in aanmerking komt om op grond van bijzondere omstandigheden door te stromen naar het vwo.