Datum uitspraak: 12-04-2016
Nummer uitspraak: 107137
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een chronisch zieke leerling volgt havo op een reguliere school. De school en de moeder bereiken geen overeenstemming over aanpassing van het onderwijsprogramma en er is geen definitief ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Als de school verneemt dat de leerling via de LOI is gestart met thuisonderwijs, besluit zij over te gaan tot uitschrijving en voor zover rechtens vereist tot verwijdering van de leerling.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De pogingen van de school te komen tot een aangepast onderwijsprogramma waarbij de leerling (deels) thuisonderwijs volgt, stuitten op nieuwe voorstellen van de moeder. Het laatste voorstel voor thuisonderwijs van de moeder leidde ertoe dat de school geen zeggenschap zou hebben over de inhoud en vorm van het onderwijs, maar wel eindverantwoordelijk zou zijn. Dat de school dit voorstel niet heeft geaccepteerd, is niet onredelijk. De onderlinge verhouding tussen de moeder en de school is verstoord en herstel is niet waarschijnlijk. Vanwege deze omstandigheden heeft de school in redelijkheid tot verwijdering van de leerling kunnen besluiten.
Voordat een school mag overgaan tot verwijdering van een leerling, moet er een andere school zijn gevonden die bereid is de leerling aan te nemen. De LOI kan niet als een andere school worden aangemerkt. Daarom is het verzoek gegrond.