Datum uitspraak: 18-11-2016
Nummer uitspraak: 107426
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is van school verwijderd omdat de sbo-school geen mogelijkheid meer zag om haar de begeleiding te bieden die zij nodig heeft. De school heeft bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor so, cluster 3 aangevraagd. De aanvraag is niet in behandeling genomen omdat de ouders er niet mee instemden. Twee so-scholen hebben verklaard dat zij de leerling toelaatbaar achten tot het so.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school heeft mogen concluderen dat de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs. Omdat er geen tlv is, is plaatsing op een so-school niet mogelijk. De school had, eventueel door het voeren van een procedure, moeten bewerkstelligen dat het samenwerkingsverband een tlv had afgegeven. Voor het aanvragen van een tlv is geen instemming van de ouders vereist.