Datum uitspraak: 31-01-2017
Nummer uitspraak: 107340
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader die zijn dochter al zes jaar niet heeft gezien, is van mening dat de mentor hem niet genoeg informeert over de ontwikkeling van zijn dochter. Ook meent hij dat de mentor zijn signalen over een loyaliteitsconflict van zijn dochter niet oppakt.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De school heeft klager voldoende mogelijkheden geboden zich adequaat te (laten) informeren. De school heeft adequaat gereageerd op de signalen over een loyaliteitsconflict.

Toelichting
De school kent een structuur met schriftelijke en andere informatiemiddelen zoals informatieavonden, ouderavonden, periodieke gesprekken met mentor en vakleerkrachten en een webportal. Niet weersproken is dat vader toegang had tot deze middelen.
De school is niet gehouden een ouder die geen gebruik maakt van deze middelen, op eigen initiatief te informeren over de vorderingen en het welzijn van de leerling, zoals deze blijken uit de genoemde middelen. De mentor heeft vader desgevraagd geïnformeerd over de vorderingen van zijn dochter, over de reis naar Londen en over de vakkenpakketkeuze.
De school heeft oog gehad voor het welzijn van de dochter. Er is niet gebleken van signalen die aanleiding hadden moeten zijn tot andere stappen dan de school heeft gezet.