Datum uitspraak: 09-07-2015
Nummer uitspraak: 106793
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een reguliere basisschool heeft een leerling met ADHD en het Syndroom van Asperger verwijderd, vanwege zijn gedrag. De moeder van de leerling vindt dat de school onvoldoende heeft gedaan om haar zoon te ondersteunen en is het niet eens met het verwijderingsbesluit.

Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Er is deugdelijk onderzoek gedaan naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de extra ondersteuningsmogelijkheden van de school. De school heeft aangetoond dat het gedrag van de leerling niet verbeterde ondanks de inzet van interne en externe begeleiders, en uiteindelijk leidde tot onoverkomelijke problemen in de klas. De ondersteuning die de leerling nodig heeft gaat de mogelijkheden van de school te boven. De school heeft een andere school voor speciaal onderwijs bereid gevonden om de leerling toe te laten. De school heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de verwijdering van een leerling.