Datum uitspraak: 27-03-2015
Nummer uitspraak: 106626
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een reguliere school voor VO wil een leerling verwijderen vanwege aanhoudend oppositioneel gedrag. De leerling heeft een periode in de rebound doorgebracht. Bij terugkeer heeft de school de leerling leerwegondersteuning geboden. Het gedrag bleef zich voordoen. Volgens de ouder is er met de leerling niets aan de hand en hoort de leerling thuis in het reguliere onderwijs. 
Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond. 
Toelichting
De school  heeft adequaat gehandeld door een ontwikkelingsperspectief voor de leerling op te stellen en extra ondersteuning te bieden. Omdat de ouder zich op het standpunt bleef stellen dat met de leerling niets aan de hand was, was nader onderzoek niet mogelijk. Voor de school waren er mede daarom geen andere begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden meer. Het gedrag van de leerling verstoorde ook het onderwijsproces. Scholen moeten met ouders de ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden van de school bespreken zodat duidelijk is welke mogelijkheden nog resteren. Het helpt daarbij als afspraken op schrift gesteld worden en geëvalueerd worden om zoveel mogelijk op tijd aan te geven wanneer de grenzen van de begeleiding bereikt zijn.