Datum uitspraak: 21-03-2017
Nummer uitspraak: 107467
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met ADD is in groep 4 gestart op de school. Op de school kreeg hij in de ochtend in een apart klasje extra ondersteuning. In groep 5 heeft de school om extra onderzoek verzocht. Ouders hebben dat onderzoek opgestart, maar het in de eerste helft van groep 6 stopgezet. De school heeft  daarna aangegeven handelingsverlegen te zijn en advies aan te gaan vragen bij het samenwerkingsverband. De ouders klagen er onder andere over dat de school hun zoon niet goed heeft ondersteund en niet tijdig een leerachterstand heeft geconstateerd.

Advies van de Commissie
De klacht dat de school de leerling onvoldoende heeft begeleid en de leerachterstand te laat heeft gesignaleerd is ongegrond.

Toelichting
De ouders hebben niet aannemelijk gemaakt dat de school  in gebreke is gebleven bij de ondersteuning van de leerling. Nadat de school in groep 5 constateerde dat de ontwikkeling van de leerling stagneerde, heeft zij de ouders verzocht hun zoon te laten onderzoeken. De leerling kreeg 's ochtends in het aparte klasje ondersteuning. Daarnaast is er in de stamklas een onderwijsassistent ingezet. Ook is de begeleider van de ochtendklas ingezet voor co-teaching in zijn stamgroep.