Datum uitspraak: 23-05-2016
Nummer uitspraak: 107185
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Ouders en hun zoon willen weg bij de vso-school voor cluster 4. De proefplaatsing op een reguliere school mislukt. Op verzoek van ouders vraagt de school toelating tot cluster 2 aan, die wordt toegekend. In de tussentijd wordt de leerling niet toegelaten tot de cluster-4-school waar hij nog staat ingeschreven; de school organiseert wel afstandsonderwijs. Ouders dienen hierover een verzoekschrift in bij de Commissie.

Advies van de Commissie:
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting:
De ouders wilden geen permanente terugkeer naar de cluster-4-school omdat die volgens hen ongeschikt is voor hun zoon. Zij willen dat hij met name voor het maken van toetsen toegelaten wordt, in afwachting op inschrijving bij cluster-2. De Commissie overweegt dat een school van herkomst in beginsel gehouden is om na mislukte proefplaatsing weer het onderwijs aan de leerling te verzorgen. De wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De cluster-4-school heeft onderzoek gedaan naar het verzoek om toelating. Daarbij zijn de persoonlijkheidskenmerken van de leerling afgewogen, zijn recente officiële afscheid van school en klasgenoten, de voor hem vereiste onderwijsstructuur en het gegeven dat het om een overbruggingsperiode ging. Een onderwijsstructuur op ad hoc basis verdraagt zich niet met de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling en zou een contraproductief effect kunnen hebben op zijn ontwikkeling. De school heeft een redelijk standpunt ingenomen.