Datum uitspraak: 26-10-2016
Nummer uitspraak: 107320
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Op de schutting rondom een schoolplein was prikkeldraad bevestigd. Dat is weggehaald begin 2016. Eind mei 2016 is op de schutting scheermesjesprikkeldraad bevestigd. Daarover heeft een ouder geklaagd. Halverwege juli 2016 is weer gewoon prikkeldraad bevestigd, hetgeen ook oorspronkelijk de bedoeling was. Volgens de ouder heeft het schoolbestuur haar zorgen niet adequaat opgepakt.

Advies van de Commissie
De klacht over het besluit om scheermesjesprikkeldraad te plaatsen is ongegrond.
De klacht over de wijze waarop het schoolbestuur is omgegaan met de zorg van klaagster is gegrond.

Toelichting
Dat er scheermesjesprikkeldraad is geplaatst, is het gevolg geweest van een misverstand. Dat is niet klachtwaardig. Wel mag van het bestuur verwacht worden te laten weten dat er sprake is van een misverstand en dat er gewoon prikkeldraad zal komen. Dat geldt zeker als een betrokken ouder, zoals klaagster, zorgen heeft geuit over de nieuwe inrichting van het schoolplein.Door klaagster niet te informeren en geen contact met haar op te nemen, heeft het bestuur klachtwaardig gehandeld.

Trefwoorden: