Datum uitspraak: 10-01-2017
Nummer uitspraak: 107355
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder heeft bij de directeur van de school en bij de bestuurder aangegeven dat zij niet wilde dat ook haar ex-echtgenoot aanwezig zou zijn bij een inloopochtend in de klas. De schoolbestuurder heeft de ouders enkele brieven geschreven waarin hij zijn zorgen uitte over mogelijke escalatie tussen de ouders op de school. Hierin heeft hij ook enkele specifieke voorvallen benoemd. Volgens de moeder waren deze voorvallen niet juist en had de bestuurder ze niet aan de vader mogen kenbaar maken. Volgens de moeder negeert de school de omgangsregeling door de vader op school toe te laten op dagen dat hij niet de zorg voor zijn dochter draagt. Ten slotte klaagt zij erover dat de bestuurder het leerlingdossier van de vorige school van haar dochter heeft laten vernietigen terwijl zij om inzage had gevraagd.

Advies van de Commissie
De klacht over het vernietigen van het leerlingdossier is gegrond, de overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Niet is vast te stellen wat de moeder precies heeft gezegd tegen de directeur over de inloopochtend. Gezien de tijdsdruk is het begrijpelijk dat de bestuurder snel beide ouders wilde informeren over zijn zorgen en daarom geen navraag heeft gedaan bij de moeder. De bestuurder mocht afgaan op wat de directeur hem had verteld. 
De school hoefde de vader geen beperkingen in het betreden van de school op te leggen, omdat in de omgangsregeling deze beperkingen niet zijn opgenomen. De bestuurder wist dat de moeder om inzage van het leerlingdossier had gevraagd. Het had op de weg van de bestuurder gelegen om de moeder te informeren over de komende vernietiging van het leerlingdossier en te vragen of zij alsnog behoefte had het dossier in te zien.